Suomen OP Ryhmä

Osuuspankki eli OP saa nimensä sen yhtiömuodosta. OP harjoittaa osuuskuntamuotoista pankki- ja luottolaitostoimintaa. OP Ryhmä on ollut olemassa jo 110 vuoden ajan, joten sen juuret ovat syvällä suomalaisessa yhteiskunnassa. Osuuspankin asiakkaat omistavat pankin. Liittyessään sen asiakkaaksi omistavat he osan pankista. OP siis eroaa muista säästöpankeista sekä liikepankeista yhtiömuoto järjestelyiden takia sekä muiden toiminnallisten seikkojen vuoksia. OP on ollut vuosikymmenien ajan varsinainen menestystarina Suomessa, eikä sille näy loppua.

Mikä OP?

OP:n tarinan voidaan katsoa alkaneen jo vuonna 1902. Silloin perustettiin OP:n Keskuslainarahasto sekä Osuuskassat. Nykyisin Suomessa on kaksi Osuuspankkien yhteenliittymää, jotka jopa kilpailevat keskenään. Varsinainen OP käsittää kaikki alueelliset osuuspankit. Tämä on juuri se ryhmä, joka perustettiin vuonna 1902 Osuuskassojen muodossa. Tässä ryhmässä toimii kuitenkin myös liikepankki OP Pankki Oy, joka on tavalliseen tapaan osakeyhtiömuotoinen pankki. Tässä ryhmässä sijaitsee siis yhtiön juuret ja historia.

Vuonna 1997 POP Pankki erotettiin muista osuuspankeista. Tämä johtui siitä, että itsenäiset osuuspankit muistuttavat paikallispankkeja samaan tapaan kuin säästöpankit, ja osa paikallispankeista halusi jäädä pois laajemmasta OP:n yhteistyöstä ja keskittyä enemmin paikallisiin palveluihin. Tämä on palvellut monia yhteisöjä laajalti paikoissa Suomea. Olennaista on se, että kummatkin ryhmät toimivat ympäri Suomen. OP toimii kutenkin vieläkin laaja-alaisemmin ja on varsinainen valtakunnallinen pankki sanan todellisessa merkityksessä.

Vuonna 2016 OP Ryhmä on vahvistanut strategiaansa entisestään: OP on halunnut profiloitua nimenomaan digitaalisen ajan monipuoliseksi palveluyhtiöksi pelkän finanssiryhmän sijasta. OP on halunnut pitkäjänteisesti uudistaa liiketoimintaansa asiakkaidensa hyväksi. Muutoksia ovat vaatineet myös laajat finanssialan muutokset 2000-luvulla.

OP strategia

OP:n strategian tärkeimpänä komponenttina toimii asiakaskokemus. Palveluita on lähdetty kehittämään monipuolisesti ja monia toimintoja on digitalisoitu. Tämä kuvaa myös laajempia muutoksia koko pankkialalla. OP haluaa siis todella luoda arvoa asiakkailleen sekä luoda asiakaskeskeisiä lähestymistapoja ja uudenlaisia palvelumuotoja. Muutoksen tarve on otettu OP:ssa tosissaan, sillä OP haluaa jatkossakin pystyä palvelemaan asiakkaitaan mahdollisimman hyvin finanssialan murrosten mukana.

Osuuspankit sijaitsevat ympäri Suomen, ja toimipaikat yhdessä sähköistenpalvelujen kanssa muodostavat asiakkailleen monipuolisen palvelujen verkoston.