OP Osuustoiminta

OP haluaa toiminnassaan korostaa yhteisöllisyyden, vastuullisuuden ja ihmisläheisyyden arvoja. Toiminnan perustana on nimenomaan asiakkaiden hyvinvoinnin ja taloudellisen aseman parantaminen. Siten OP:n toiminta pohjautuu vahvasti osuustoimintamallin tuomiin arvoihin, sekä toisaalta myös vahvaan vakavaraisuuteen ja asiantuntevaan toimintaan finanssialalla. OP ei siis harrasta vain liiketoimintaa, vaan rinnalla on aina kulkenut vahva yhteisöllisyyden malli. Sen tuomat arvot näkyvät monissa konkreettisissa toimissa, esimerkiksi erilaisina etuina, joita omistaja-asiakkaiden on mahdollista saada.

OP Ryhmä haluaa luoda kestävää taloudellista menestystä ja turvallisuutta yhteisöilleen ja asiakkailleen. Oli kyseessä sitten yksityishenkilö, yritys tai julkisen sektorin toimija. Kyse ei ole vain arvojen toteuttamisesta, vaan OP:n tavoitteena on myös voiton maksimoiminen. Myös OP:n liiketoimintarooli on toiminnan keskiössä. OP on tehnyt kovasti töitä pitääkseen toimintansa tehokkaana ja luodakseen itselleen kilpailuetua jatkuvalla palvelujen kehittämisellä ja vakavaraisuuden ylläpidolla. OP suhtautuu vakavasti myös riskien ennakointiin. Palvelut halutaan tuottaa asiakkailleen paitsi tehokkaasti myös laadukkaasti, ja tämä on lopulta myös asiakkaiden etu, sillä pankin tulos vaikuttaa siihen, millaisia taloudellisia etuja he osaltaan saavat.

Asiakkaat hyötyvät tuloksista

Asiakkaat todella hyötyvät tuloksista OP:lla, sillä liiketoiminnan tulos halutaan käyttää asiakkaiden hyväksi ja esimerkiksi ryhmän oman taseen vahvistamiseen. OP on myös vastuullinen toimija. Turhia riskejä ei oteta, vaan riskinotot finanssialalla suhteutetaan aina OP:n riskinkantokykyyn. Suomessa pankkiala on varsin vajaa, ja myös OP ylläpitää sääntelyn edellyttämää korkeampaa vakavaraisuutta. Näin OP pystyy varmistamaan roolinsa vakaana toimijana ja rahoittajana sekä vakuuttajana. Myös tilanteessa, jossa esimerkiksi taloudellinen taantuma saattaa pitkittyä.

Asiakkaan etu ohjaa toimintaa

OP on asettanut asiakkaan edun edelle jo pitkään. Onhan kyseessä omistaja-asiakkaiden pankki. Palveluita kehitetään asiakkaiden tarpeiden ja etujen mukaisesti. OP on esimerkiksi pyrkinyt ottamaan huomioon erilaiset asiakasryhmät mahdollisimman monipuolisesti. Esimerkiksi finanssipalveluiden kattavuus ja saatavuus ovat olleet pankkialalla yleisesti haaste joissakin osissa Suomea. OP on kuitenkin pyrkinyt takaamaan, että palveluita olisi tarjolla mahdollisimman monipuolisesti ympäri maan. OP haluaa olla tulevaisuudessakin kova tekijä pankkialalla, ja täytyy muistaa, että tässä pankissa omistaja-asiakkailla on oikea mahdollisuus vaikuttaa paikallisen yhteisön tulevaisuuteen.