Osuuskauppojen bonuksia kannattaa vertailla

Osuuskauppojen bonuksia kannattaa vertailla, sillä bonuksien määrässä voi olla suuriakin eroja. Jokainen saa vapaasti valita, minkä osuuskaupan asiakkaaksi alkaa, ja moni suomalainen on samaan aikaan useammankin osuuskaupan jäsen. Lisäksi bonukset ovat vain yksi osa osuuskauppaan liittymistä. Kannattaa siis tarkastaa myös muita etuja, jotka liittyvät osuuskaupan asiakkuuteen.

Kyse saattaa olla jopa satojen eurojen säästöistä. Muista siis verrata viisaasti. Sinun ei tarvitse välttämättä asua samalla paikkakunnalla kuin missä osuuskunta sijaitsee, ja kuten mainittu, osuuskuntien välillä saattaa olla suuriakin eroja bonusten määrässä.

Mistä eri suuruiset bonukset sitten johtuvat? Jokainen osuuskauppa on periaatteessa oma itsenäinen yrityksensä. Siksi jokainen yritys saa itse päättää omista asiakasomistajan eduistaan sekä niiden periaatteista. Bonus on kuitenkin vain yksi etu, jota asiakkaille tarjotaan, joten myös muiden etujen kohdalla kannattaa olla tarkkana.

Silti moni ajattelee, että osuuskauppajäsenyyden tulisi olla sidottu omaan paikkakuntaan, sillä asiakkuus omassa osuuskaupassa auttaa nimenomaan kehittämään paikallisia palveluja. Käytännön syyt yleensä ratkaisevat lopullisen valinnan. Tällöin asiakas voi saada etuja esimerkiksi paikallisiin liikkeisiin ja palveluihin. Tärkeää on huomata myös ylijäämän maksaminen: se maksetaan vain omien ostosten perusteella siitä osuuskaupasta, jossa asiakas on tehnyt ostoksensa.

Ylijäämällä tarkoitetaan jokaisesta tilikaudesta saatavaa tuottoa, jota ei olla käytetty palvelujen parantamiseen tai muihinkaan investointeihin. Osuuskaupat jakavat ylijäämää asiakkailleen eri tavoilla. Sitä voidaan maksaa asiakkaille esimerkiksi osuusmaksulla maksettavalla korolla tai ostojen suhteessa maksettavana ylijäämäpalautuksena. Jokainen osuuskauppa saa itse päättää, missä suhteessa palveluita halutaan kehittää sekä ne summat, joita pystytään asiakkaille palauttamaan.

Vertailemalla voit siis saada itsellesi jopa satojen eurojen säästöt ja löytää itsellesi parhaimmat edut.

Osuuskunnissa ollaan nähty myös innovatiivisia kokeiluja ja monet osuuskunnat koetaan vastuullisiksi työnantajiksi ja toimijoiksi yhteiskunnassa. Esimerkiksi S-ryhmä on ollut mukana työelämän tasa-arvoa edistävässä kokeilussa ja S-ryhmän edustajan mukaan tämä on ollut mielenkiintoinen oppimisprosessi S-ryhmälle.

Osuuskunnat jaksavat edelleen houkutella ihmisiä asiakkaikseen, eikä niiden suosiolle näy loppua. Ihmiset ympäri Suomen arvostavat yhteisöllisyyttä ja niitä arvoja, joita osuuskunnat yhteiskuntaamme tuovat. Löydä sinäkin oma osuuskuntasi kenties lähempää kuin arvaatkaan!