Suomalaisille tuttu osuuspankkitoiminta

Osuuspankkitoiminta on suomalaisille tuttu konsepti. Osuuspankki on sinänsä aivan oma yhtiömuotonsa, jossa pankki- ja luottolaitostoimintaa harjoitetaan osuuspankin muodossa. Asiakkailla on siis mahdollisuus liittyä osuuspankin jäseneksi ja samalla omistaa osa pankista.

Moni saattaa miettiä, miten osuuspankit oikeastaan eroavat liikepankeista. Pääasiassa lähinnä yhtiömuodon osalta mutta osuuskuntatoiminta tuo pankille myös monta piirrettä, jotka erottavat ne varsinaisista liikepankeista. Täytyy kuitenkin muistaa, että Suomessa osuuskuntapankit harjoittavat myös liikepankkitoimintaa ja voivat näin myös maksaa asiakkailleen parempia bonuksia.

Osuuspankit Suomessa

Suomessa osuuspankkien toiminta kattaa periaatteessa koko maan. OP on koko kansalle tuttu osuuspankki. OP muodostuu käytännössä alueellisista osuuspankeista sekä liikepankista. Myös POP Pankki on osuuskuntatoiminnallinen pankki. Myös S-ryhmä on tunnettu osuuskuntatoiminnastaan, vaikka sen pankkitoiminta ei olekaan niin suurta kuin esimerkiksi OP:n kohdalla, jolla on hallussaan suuri markkinaosuus Suomessa.

Osuuskuntien tulevaisuus

Voisiko osuuskunnat olla tulevaisuuden yritysmalli? Aggressiivisen liiketoiminnan sijasta ja voittojen maksimoimisen sijaan osuuskunnat ovat luotu palvelemaan yhteisöjään ja jäseniään tuottamalla heille monenlaista hyötyä. Epävarmoina talouden kasvun aikoina osuuskuntatoiminta saattaa vaikuttaa vieläkin houkuttelevammalta.

Suomessa osuuskuntia ollaan vuosikymmenien ajan pidetty vahvoina yritysmuodoltaan, ja periaatteessa se voi olla optimaalinen ratkaisu moneltakin osaa.

Myös markkinoiden kannalta osuuskuntamuotoiset yritykset saattavat olla todella vakauttava tekijä tasoittaen esimerkiksi finanssikriisejä. Tämä johtuu nimenomaan osuuskuntien arvopohjasta, jonka ainoa tarkoitus ei ole luoda maksimaalista taloudellista kasvua. Yhteisölle halutaan siis luoda muutakin hyvää ja arvoa, esimerkiksi erilaisten palveluiden muodossa. Toki osuuskunnankin halutaan tekevän voittoa, mutta voittoja halutaan käyttää myös yhteisen hyvän luomiseen investoimalla niin olemassa olevaan kuin uuteenkin toimintaan niin rakenteiden kuin juuri palveluiden osalta. Osuuskunnat ovat siis varsin mielenkiintoinen ilmiö nykyisessä markkinataloudessa, ja niiden rooli saattaa olla entistäkin tärkeämpi tulevaisuudessa.